რა არის nGEL, nUSD და nEURO?

nGEL, nUSD და nEURO არის Coinmania ემიტირებული სტაბილკოინები, რომლებიც გამყარებულია, შესაბამისად, ლარში, დოლარსა და ევროში.

1.1. nGEL 

nGEL პირველი ქართული, ლარის ეკვივალენტი, სტაბილური კოინია, რომელიც Coinmania-მ 2021 წელს გამოუშვა. ის გამყარებულია ბანკში ფიზიკურად შენახული ეროვნული ვალუტით. 1 nGEL = 1 ლარი. 

ემიტირებული nGEL-ების რაოდენობაა 2 მილიარდი. ემიტირების რაოდენობა კი შეუზღუდავია. ‍

nGEL-ის გადარიცხვა და მიღება შეუძლია ERC20-სა და TRC20-ის პროტოკოლის მხარდამჭერ ყველა საფულეს.

ტექნიკური  მახასიათებლები Ethereum-ის ბლოკჩეინში: 

 • დასახელება: New GEL
 • შემოკლებული დასახელება: nGEL
 • სრული დასახელება კოინმანიას საფულეში: NewGEL
 • შემოკლებული სიმბოლო კონმანიას საფულეში: nGEL
 • მხარდამჭერი ბლოკჩეინი: Ethereum
 • პროტოკოლი: ERC20
 • სრული დასახელება Ethereum-ის ბლოკჩეინში: newGEL
 • შემოკლებული დასახელება Ethereum-ის ბლოკჩეინში: nGEL
 • კონტრაქტის მისამართი: 0xf7dB73eF42b6fB4627756871F463D0B311Ec79C8

ტექნიკური  მახასიათებლები TRON-ის ბლოკჩეინში: 

 • დასახელება: New GEL
 • შემოკლებული დასახელება: nGEL
 • სრული დასახელება კოინმანიას საფულეში: NewGEL
 • შემოკლებული სიმბოლო კონმანიას საფულეში: nGEL
 • მხარდამჭერი ბლოკჩეინი: TRON
 • პროტოკოლი: TRC20
 • სრული დასახელება TRON-ის ბლოკჩეინში: newGEL
 • შემოკლებული დასახელება TRON-ის ბლოკჩეინში: nGEL
 • კონტრაქტის მისამართი: TM27Kd61WFDy79LpNTKupAZxFgykC493Cv

სრული ინფორმაციისთვის იხილე nGEL-ის თეთრი ფურცელი: https://blog.coinmania.exchange/post/ngel-stabiluri-virtualuri-ak-tivi

1.2. nUSD

სტაბილური ვირტუალური აქტივი nUSD შეიქმნა შპს „კოინმანიის“ მომხმარებლებისთვის ტრანზაქციების გამარტივების მიზნით კოინმანიას პლატფორმაზე coinmanage, coinmania.exchange  და  ბლოკჩეინში.

nUSD გამყარებულია ბანკში ფიზიკურად შენახული აშშ დოლარით. 1 nUSD = 1 USD

ემიტირებული nUSD-ების რაოდენობაა 1 მილიარდი. ემიტირების რაოდენობა კი შეუზღუდავია. ‍

ტექნიკური  მახასიათებლები Tron-ის ბლოკჩეინში: 

 • დასახელება: New USD
 • შემოკლებული დასახელება: nUSD
 • სრული დასახელება კოინმანიას საფულეში: NewUSD
 • შემოკლებული Სიმბოლო კონმანიას საფულეში: nUSD
 • მხარდამჭერი ბლოკჩეინი: Tron
 • პროტოკოლი: TRC20
 • სრული დასახელება Tron-ის ბლოკჩეინში: USnewD
 • შემოკლებული დასახელებაTron-ის ბლოკჩეინში: USnD
 • კონტრაქტის მისამართი: TY5LPGZH7mYwLYRhHJtsDbSk3USqh55vCL 

სრული ინფორმაციისთვის იხილე nUSD-ის თეთრი ფურცელი:  https://blog.coinmania.exchange/post/nusd-stabiluri-virtualuri-ak-tivi

1.3. nEURO

სტაბილური ვირტუალური აქტივი nEURO შეიქმნა შპს „კოინმანიის“ მომხარებლებისთვის ტრანზაქციების გამარტივების მიზნით კოინმანიას პლატფორმაზე coinmania.ge, coinmania.exchange  და  ბლოკჩეინში.

nEURO გამყარებულია ბანკში ფიზიკურად შენახული ევროთი. 1 nEURO = 1 nEURO 

ემიტირებული nEURO-ების რაოდენობაა 1 მილიარდი. ემიტირების რაოდენობა კი შეუზღუდავია. ‍

ტექნიკური მახასიათებლები Tron-ის ბლოკჩეინში:

 • დასახელება: New EURO
 • შემოკლებული დასახელება: nEURO
 • სრული დასახელება კოინმანიას საფულეში: NewEURO
 • შემოკლებული სიმბოლო კონმანიას საფულეში: nEURO
 • მხარდამჭერი ბლოკჩეინი: Tron
 • პროტოკოლი: TRC20;
 • სრული დასახელება Tron-ის ბლოკჩეინში: newEURO 
 • შემოკლებული დასახელებაTron-ის ბლოკჩეინში: nEURO
 • კონტრაქტის მისამართი: TYCEwoEmCx3yqob6nXLw1qkv9E9g8RE7kD

სრული ინფორმაციისთვის იხილე nEURO-ს თეთრი ფურცელი:  https://blog.coinmania.exchange/post/neuro-stabiluri-virtualuri-ak-tivi