როგორ ჩავრიცხო დოლარი?

დოლარის ჩარიცხვა Coinmania-ს საფულეში შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ბანკის ანგარიშიდან. 

გაითვალისწინე, რომ დოლარით ყიდვა/გაყიდვა/გადარიცხვის დღიური ლიმიტია 3000$.

გადმორიცხე დოლარი ანგარიშის ნომერზე: GE79BG0000000160951585

დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითე Coinmania.ge-ზე რეგისტრირებული ელ.ფოსტის მისამართი ან საფულის ID ნომერი.

(თუ დანიშნულებაში ვერ წერ @ სიმბოლოს, მის ნაცვლად ჩაწერე სამი წერტილი (...). მაგალითად: info…gmail.com). ელ.ფოსტა ან საფულის ID ნომერი ჩანს ზედა მარჯვენა კუთხეში და პროფილში.

დანიშნულებაში ელ.ფოსტის მიუთითებლად ან ელ.ფოსტის არასწორად მითითების შემთხვევაში გადმორიცხული თანხა გადმომრიცხავს საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდება.

მიუთითე თანხის ოდენობა და დაადასტურე გადახდა.

თუ საქართველოს ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატიდან რიცხავ

აირჩიეთ თანხის შეტანა ანგარიშზე
აირჩიეთ პირადი ნომრით, მიუთითეთ პირადი ნომერი და დადასტურება SMS კოდით
შემდეგ აირჩიეთ იურიდიული პირი/ინდ.მეწარმე და ჩამრიცხავი პირის მონაცემები
მიუთითეთ Coinmania-ს საიდენტიფიკაციო კოდი (405189166) და ვალუტა აშშ დოლარი
შემოწმების გვერდზე დარწმუნდით, რომ კომპანიის დასახელებაში მითითებულია „შპს კოინმანია“, ხოლო ჩამოთვლილი საბანკო ანგარიშებიდან აირჩიეთ ანგარიში ბოლო ოთხი ციფრით 1585.
აირჩიეთ დამფუძნებლის შენატანი
შეიყვანეთ Coinmania-ზე რეგისტრირებული ელ.ფოსტა ან საფულის ID
სასურველი თანხის შეტანის შემდეგ დააჭირეთ დასრულებას.