რა არის ფიატი?

ფიატი ქვეყნის მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი, სახელმწიფოს ოფიციალური, ტრადიციული ეროვნული ვალუტაა. მაგალითად: აშშ დოლარი, ლარი. სიტყვა მომდინარეობს ლათინურიდან და ნიშნავს ოფიციალურ გადაწყვეტილებას ან რეზოლუციას, რომელიც უნდა აღსრულდეს.