რა არის ვირტუალური აქტივი?

ვირტუალური აქტივი არის ღირებულების მატარებელი რამ, რაც ციფრული ფორმით არსებობს და აქვს ფლობის, გამოყენებისა და განკარგვის ნებართვა და უფლება. ესშეიძლება იყოს ტექსტი, სურათი, ვიდეო, ა.შ. ციფრული ჟურნალის მეშვეობით ადვილია აქტივის ღირებულების, მისი მფლობელისა და ფუნქციონალის აღნუსხვა და მონიტორინგი.

ციფრული აქტივის ერთ-ერთი მაგალითია NFT – უნიკალური, არაჩანაცვლებადი ტოკენი – და ბიტკოინის ორდინალები.