რა არის ტრანზაქციის ID ანუ ჰეში?

ტრანზაქციის ID ანუ ჰეში არის სიმბოლოებისა და ციფრების უნიკალური 64-ნიშნა კომბინაცია, რომელიც ბლოკჩეინში გადარიცხულ ტრანზაქციას ენიჭება. 

ტრანზაქციის ID ტრანზაქციის დამადასტურებელი ერთგვარი ქვითარია, რომლითაც შეგიძლია ის ბლოკჩეინში იპოვო.